Boekhouden - Accountancy

De activiteiten van de "externe" accountant worden strikt gecontroleerd

door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om u een uitstekende kwaliteit te waarborgen.

 

De boekhoudkundige normen worden door de wet bepaald. Die wetten worden verrijkt en verduidelijkt door de Commissie voor Boekhoudkundige normen (CBN). Deze Commissie publiceert jaarlijks een zeer handig jaarboek, dat meer dan 1.500 pagina's bevat!!

 

Deze normen waarborgen een uniforme beoordeling van alle bedrijven; waardoor het mogelijk is hun evolutie te volgen, vertrouwen te geven aan de Derde Partijen die in contact komen met hen (klanten, leveranciers, bankiers, enz.)

dank zij deze normen, kan ook uniform een waarde bepaald worden voor de ondernemingen,

zodat de ondernemer beroep kan doen op beleggers of eventueel het bedrijf verkopen tegen eerlijke prijzen.

 

De accountant kan drie soorten opdrachten voor het bedrijf uitvoeren:

 

1. De boekhouding bijhouden. Chris Accounting biedt u verschillende werkmethodes, afgestemd op uw behoeften,

om uw boekhouding efficiënt bij te houden en te optimaliseren.

De documenten worden gedigitaliseerd, zodat U de documenten van uw bedrijf online kunt raadplegen.

 

2. De boekhouding controleren, indien het bedrijf zelf de boekhouding bijhoudt of indien een externe boekhouder dit voor U bijhoudt.

Indien U uw eigen boekhouding wilt bijhouden, kan dat via een boekhoudsoftware die volledig gebaseerd is op internet en die toegankelijk is en voor uw bedrijf en voor Chris Accounting. Het aanleren, het delen van taken en de controle over uw boekhouding wordt dan sterk vergemakkelijkt.

 

3. Bijzondere wettelijke controle uitvoeren in specifieke gevallen, zoals een fusie, een splitsing, de overgang naar een andere bedrijfstype (bijvoorbeeld van BVBA naar NV) of de ontbinding van het bedrijf.

Een externe accountant kan ook door een aandeelhouder gemandateerd worden om haar of hem bij te staan

of om in haar/zijn plaats op te treden in het kader van haar/zijn controlefunctie als aandeelhouder.

Soepelheid in het bijhouden van de boekhouding

 

• E-facturation « Ready »

• Scanning van documenten

• Progressieve Automatisatie

• Facturatiesoftware

• Mogelijkheid tot inboeken van documenten door de klant

 

Periodieke verslagen

 

Jaarlijkse Afsluiting

Comment et quand?

       Comptabilité - Accountancy​

             Fiscalité

                  Planning Financier

                      Qui suis-je? + Tarif

                            

Chris Accounting BVBA​

Hoe en wanneer?

Boekhouding - Accountancy​

Fiscaliteit

Financiële Planning

Contact & Tarief

Hoe en wanneer

Boekhouding Accountancy

Fiscaliteit

Financiële planning

Contact & Tarieven