Financiële planning

De financiële planning omvat drie belangrijke gebieden:

 

1. Het financieel plan opgesteld bij de start van de activiteit. Het zou, indien mogelijk, deel moeten uitmaken van een bredere context en uitkomen in een zogenaamd Businessplan.

Het financieel plan zelf wordt echt een beheersinstrument, wanneer het wordt gebruikt als basis voor het opstellen van een budget met integratie van de feitelijke financiële opvolging en analyse van de kloof tussen de prognoses en de realisaties.

 

2. De financiële analyse, gebaseerd op de balansen van de recente jaren, die alle componenten van de balans analyseert,

zodra we conclusies kunnen trekken over het financieel beheer van het bedrijf.

Door middel van financiële analyse kan men ook projecties voor de toekomst maken via een trends analyse

en daarna de zakelijke gevolgen van beheersbeslissingen te simuleren.

Tenslotte kan het bedrijf worden vergeleken met zijn concurrenten in dezelfde sector

en kunnen de verschillen onderzocht worden.

Zeer bruikbare informatie kan hieruit worden getrokken (over het financieringsbeleid van het bedrijf in relatie tot anderen in de sector, over de verschillende soorten activa, over het personeel en het onderaannemings-beleid, enz).

 

3. Evaluatie van het bedrijf. Aan de hand van verschillende methoden, kunnen we de waarde van het bedrijf bepalen. Inderdaad, wanneer een bedrijf gecreëerd wordt, is haar waarde gelijk aan het risicokapitaal dat door de aandeelhouders geïnjecteerd wordt. Maar als de tijd voorbijgaat, verandert haar waarde door het cumuleren van een deel van de resultaten.

Om de waarde van een bedrijf na een aantal levensjaren te bepalen, wordt het ofwel beoordeeld op basis van haar netto activa, dat aan de aandeelhouders zou terugbetaald worden bij ontbinding,

ofwel wordt het gewaardeerd op basis van de toekomstige winsten die het kan genereren ten behoeve van de aandeelhouders. Het is interessant om zo'n analyse te allen tijde te maken,

maar vooral in geval van kapitaalverhoging, verkoop van aandelen, fusie etc.

Financieel plan

 

Financiële analyse

 

Keuze van de investeringen

 

Investeringsbeleid

 

Financiële evaluatie van derden

 

Comment et quand?

       Comptabilité - Accountancy​

             Fiscalité

                  Planning Financier

                      Qui suis-je? + Tarif

                            

Chris Accounting BVBA​

Hoe en wanneer?

Boekhouding - Accountancy​

Fiscaliteit

Financiële Planning

Contact & Tarief

Hoe en wanneer

Boekhouding Accountancy

Fiscaliteit

Financiële planning

Contact & Tarieven