Hoe en wanneer?

Bij de start

 

Voordat u de administratieve formaliteiten uitvoert,

is het belangrijk om strategisch na te denken over uw bedrijfsproject.

Deze stap wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van een Bedrijfsplan.

 

• Het bedrijfsplan bestaat uit twee delen:

• Marketing, commercieel en organisatorisch overwegingen.

Financiële overwegingen, gericht op de verwachte verkoop, investeringskosten en bedrijfskosten.

Dat laatste is het financiële plan.

 

Traditioneel wordt de Accountant voornamelijk geraadpleegd over het financieel plan,

dat een verplichting is bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Door onze ervaring in Management en Sales kunnen wij u echter ook adviseren in de ontwikkeling van uw marketing-, commerciële en organisatorische aanpak.

 

Uiteraard staan ​​wij ter beschikking om u te helpen bij uw administratieve procedures,

evenals over de keuze van de onderneming (bedrijf of natuurlijke persoon, welk type bedrijf).

 

Met het Sociaal Secretariaat die U gekozen hebt en eventueel met de notaris van uw keuze,

helpen wij u bij het ondernemen van juridische stappen, zoals:

• De ontwikkeling van een financieel plan volgens de geldende normen,

• De activiteitenverklaring bij de Carrefour Bank en de BTW-administratie

• Opstellen van de statuten van uw vennootschap

 

Wij helpen u ook bij uw omgang met financiële instellingen of met potentiële investeerders,

evenals met verzoeken om subsidies.

 

We zullen ook in onze relaties rekening houden met de digitale evolutie die onze maatschappij elke dag een beetje meer transformeert; zowel op het niveau van uw nieuwe activiteit als op het niveau van onze wijze van dienstverlening naar u toe.

Bij de start

Begeleiding
Optimalisatie

Successie, overname
en ontbinding

Begeleiding en optimalisatie gedurende heel het
leven van de onderneming

 

Het begeleiden van uw bedrijf bestaat erin om:

- Uw boekhouding bijhouden volgens de wettelijke normen

- de fiscale aangiften op tijd opsturen

 

Maar ook om:

- U verdedigen tegenover de Belastingadministratie

- Uw sociale administratie coördineren, met behulp van het sociaal secretariaat

- Uw bedrijf bijstaan in zijn financiële planning, bij de beslissingen om te investeren,

bij financierings- en organisatiebeslissingen en U telkens het beste advies geven in verband met de belastingwetgeving.

 

OF

U besluit Chris Accounting als strategische partner te kiezen en ze uit te nodigen

op uw Raad van Bestuur als onafhankelijke bestuurder.

In dit geval wordt uw boekhoudkundige follow-up verzekerd door een confrater.

We zullen dan alleen aanwezig zijn in de raad van bestuur (zonder stemrecht) en we zullen U helpen

bij het voorbereiden van deze vergaderingen, door controle-opdrachten uit te voeren,

door richtlijnen uit te vaardigen, door financiële en budgettaire analyses uit te voeren,

door tussen te komen in uw relaties met derden om deelnemingen, subsidies, financieringen te onderhandelen.

 

OF

U kunt beslissen om Chris Accounting te kiezen om een van de speciale controleopdrachten uit te voeren,

die de wetgever aan de accountants heeft voorbehouden.

 

 

Successie, overname en ontbinding

 

Een succesvol bedrijf zou langer moeten bestaan dan zijn oprichters.

 

Dit is maatschappelijk verantwoord en ook in praktisch alle gevallen, de wens van de oprichters zelf.

Doch is het vaak met veel spijt dat de oprichter op een dag de fakkel doorgeeft.

 

Deze verplichte passage moet zo goed mogelijk voorbereid worden, zodat het bedrijf niet te veel van deze overdracht zou leiden.

 

Om de overgang voor te bereiden, hebben we twee mogelijkheden:

Het bedrijf wordt overgedragen aan een Derde.

We hebben het, in dit geval, over een overname of eventueel over een fusie met een ander bedrijf.

Het bedrijf wordt doorgegeven aan het Gezin.

Dit kan uitgevoerd worden terwijl de leider nog in leven is, of gepland worden voor het geval de bedrijfsleider zou overlijden.

 

In het geval van een overdracht aan derden kan Chris Accounting u helpen bij het voorbereiden van een dergelijke operatie.

 

Het kan ook tussenkomen in het kader van een speciale controleopdracht bij een fusie of splitsing.

 

Bij een overdracht naar het gezin, spreekt men van successieplanning. Dit domein kan redelijk complex zijn.

We zijn gespecialiseerd in dit gebied, die aanleunt op juridische kennis in het Burgerlijk en Fiscaal Recht.

Naast deze juridische kennis kunnen we de organisatorische context van uw bedrijf begrijpen

vanuit onze eerdere ervaring in Management.

 

Financieel plan

Kruispuntbank

Aangifte start BTW

Vennootschap of niet?

Statuten van de onderneming

Acte van oprichting

Bijhouden van de boekhouding

Fiscale aangiften

uw verdediging verzekeren

U vertegenwoordigen

Financiële planning

Bijzondere opdrachten

Overname door derden

Fusie, splitsing

Successieplanning

Ontbinding

 

Financieel plan

Kruispuntbank

Aangifte start BTW

Vennootschap of niet?

Statuten van de onderneming

Acte van oprichting

Bijhouden van de boekhouding

Fiscale aangiften

uw verdediging verzekeren

U vertegenwoordigen

Financiële planning

Bijzondere opdrachten

Overname door derden

Fusie, splitsing

Successieplanning

Ontbinding

Successie, overname en ontbinding

Begeleiding Optimalisatie

Comment et quand?

       Comptabilité - Accountancy​

             Fiscalité

                  Planning Financier

                      Qui suis-je? + Tarif

                            

Chris Accounting BVBA​

Hoe en wanneer?

Boekhouding - Accountancy​

Fiscaliteit

Financiële Planning

Contact & Tarief

Hoe en wanneer

Boekhouding Accountancy

Fiscaliteit

Financiële planning

Contact & Tarieven