Nuttige links

 

 Onlinediensten van het Ministerie van Financiën

https://finances.belgium.be/fr/E-services/

 

Conversie tool IBAN – BIC

https://www.ibanbic.be/default.aspx

 

Conversie tool van een BTW nummer naar een betalingsreferte van de BTW administratie

https://www.convertoo.eu/tools/tva-com-stru/?style=pyxis

 

Consultatie van de bijlagen van het Staatsblad

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm

 

Consultatie van een ondernemingsnummer bij de KBO

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

 

Consultatie van de balansen neergelegd bij de NBB

https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans?l=fr

 

Tarief van neerlegging van akten van rechtspersonen aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm

 

Opzoeking van de burelen van een fiscale dienst

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do

 

De Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

http://www.cnc-cbn.be/fr/advices

 

Site van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten

http://www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx

 

Comment et quand?

       Comptabilité - Accountancy​

             Fiscalité

                  Planning Financier

                      Qui suis-je? + Tarif

                            

Chris Accounting BVBA​

Hoe en wanneer?

Boekhouding - Accountancy​

Fiscaliteit

Financiële Planning

Contact & Tarief

Hoe en wanneer

Boekhouding Accountancy

Fiscaliteit

Financiële planning

Contact & Tarieven